• 3. HAFTA PROGRAMI

 • Tasarım Aşamaları

  Konu: Oyun Tasarım Aşamaları

  Alt konu:

  • Ödev 2’nin paylaşımı
  • Oyun tasarım aşamaları
  • Aktivite: Eğitsel oyun
  •  Pixel Press Floors: Sketch guideline dağıtımı
  • Pixel Press Floors: Blank sketch sheet dağıtımı
  • Aktivite: Pixel Press Floors tasarıma başlayış

   Ders Kazanımları:

  Öğrenciler dersin sonunda;

  • Oyun tasarım aşamalarını söyleyebilecek,
  • Pixel Press Floors’da platform oyunlarının birinci aşamasını tasarlayabilecek,
  • Konuları ile ilişkili eğitsel oyunları analiz edebilecek.

   Materyaller:

  • PPF Çizim Rehberi
  • PPF Çizim Kağıtları
  • Kalem, silgi, cetvel
  • iPad
  • Çalışma Kağıdı 2

  Önceki Bilgi:

  • Dijital oyunun ve eğitsel oyunun tanımı,
  • Pixel press Floors hakkında kısa bilgi.

   Ödev 3: Öğrenciler oyuna dönüştürecekleri konuyla ilgili öğretmenlerle ve oyunu tasarlayacakları seviyedeki öğrencilerle görüşüp bilgi toplayacak ve öğretmenden nasıl bir oyun olabileceğine dair geri bildirim alacak, öğretmeni ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmeden notlarını haftaya sunacak.

 • Pixel Press Floors'u Tanıyalım

  3. Hafta Programı İndir
 • Etkinlik Adı
  Giriş

  Süre
  5 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğretmen sınıfa girdiğinde geçen hafta işlenen dijital oyun ve eğitsel oyun konusunu hatırlatır.

  Etkinlik Adı
  Ödev 2’nin Paylaşımı

  Süre
  20 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Derse başlama; ikinci hafta ödev olarak verilen, öğrencilerin tasarlayacakları eğitsel oyunla ilgili var olan eğitsel oyunları kısa bir şekilde arkadaşları ile paylaşır. (Oyuna dair kendi konusuyla bağlantısını anlatır). Tüm öğrencilere söz hakkı verilir.

  Etkinlik Adı
  Oyun tasarım aşamaları

  Süre
  15 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Bir oyunun on iki tasarım aşaması bulunmaktadır. İlk aşaması bilgi toplama aşamasıdır. Her şey de olduğu gibi bir oyun tasarlarken öncelikle araştırma yapılması gerekmektedir. Bu aşamada oyunlar hakkında genel olarak bilgi toplanır, bir sonra ki aşamalara hazırlık yapılır. Araştırma yaparken konu ile ilgili yazılmış akademik kaynakların yanında halihazırda yapılmış oyunlardan da yararlanılabilir.

  İkinci aşama ise oyunun konusudur. Bir oyunu tasarlamadan önce oyuncuya sunacağımız oyunun konusu mutlaka belirlenmelidir. Üçüncü aşama olan oyunun hedefinde ise, bir oyunu hazırlamaya başlamadan önce oyunun sonunda öğrenilecek olan konuya oyuncunun ulaşması için tamamlaması gereken ana görev belirlenir.

  Oyunun hikayesi ise dördüncü aşamadır. Bu aşamada oyunun genel olarak anlatımı yapılır. Hikaye anlatımı, oyunu doğrusallıktan uzaklaştırmak açısından anahtar rol oynamaktadır. Beşinci aşama olan oyunun türünde ise oyununun hangi türü içereceğine karar verilir. Örneğin; aksiyon-macera, spor, yarış ve bu çeşit birçok oyun gibi.

  Oyunun hedef kitlesinin belirlenmesi olan altıncı aşamada ise oyununun genel olarak kaç yaşa hitap edeceğine karar verilir ve bu, sonraki süreçlerde karşımıza çıkacak olan oyunun akışı ve oyun mekanikleri ve elementleri aşamalarında işine yarayacaktır. Oyunun akışının belirlenmesi ise yedinci aşamadır, bu aşamada oyunun temel amacını göz önünde bulundurarak, hedefe ulaşırken oyuncunun takip edeceği aşamalar belirlenir. Öncelikle oyuncunun bilmesi gereken basit aşamalardan başlayıp, daha karmaşık seviyelere doğru bir akış oyuncunun oyunu oynamasını kolaylaştıracaktır.
  Sekizinci aşamamız ise oyun mekanikleri ve elementleridir. Oyuncuyu oyunun içine alacak her şey oyun mekanik ve elementlerini oluşturur. Mekanik oyuna yön verecek zıplamak, toplamak, ileri, geri gitmek gibi ana hareketlerdir. Elementler ise oyunu eğlenceli yapan oyuncuyu oyuna bağlayan unsurlardır.

  Genel görünümü ve yönergeleri hazırlama ise dokuzuncu aşamadır. Oyunun genel görünümü içeriğine ve hedefine uygun olmalıdır. Oyuncuyu doğru yönlendirmek bir oyun da çok önemlidir. Her ne kadar bu kısım önemsiz gibi gelse de aslında oyununun oyuncuya ulaşmasındaki en önemli nokta yönergelerdir. Yönergeler ile oyuncu oyundaki rolünü bilir ve oyunu daha etkili bir şekilde oynayabilir.

  Teknik, ses, görsel tasarım detaylarını belirleme ise onuncu aşamadır. Oyunumuzun konusunu, türünü ve hedef kitlesini teknik, ses ve görsel tasarım detayları sayesinde ortaya çıkarabiliriz. Prototip haline getirme ise on birinci aşamadır. Bu aşama da tasarladığımız oyunu belirli platformlar ve nesneler sayesinde gerçeğe dönüştürürüz. Son ve en önemli aşamamız olan test aşamasında ise hazırladığımız prototipi test ederiz, oyunun doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, eğlenceli olup olmadığını anlayabilmek için bu aşamaya ihtiyacımız vardır. Oyununu başkalarına oynatıp ve onların tepkileri, takıldıkları noktalar belirlenir. Oyuncudan sağlanılan bilgilerden yola çıkarak oyununu tekrar düzenlemeniz, oyunu iyileştirmeye yardımcı olur.

  Etkinlik Adı
  DERS ARASI

  Süre
  ? Dakika

  Etkinlik Adı
  Sketch guideline dağıtımı & anlatımı – Blank sketch sheet dağıtımı

  Süre
  11 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğretmen öğrencilere ilk olarak PPF çizim rehberini dağıtır. Ardından boş çizim kağıdı da dağıtıldıktan sonra PPF çizim rehberinin açıklamasını yapar.

  Etkinlik Adı
  Pixel Press Floors’da Oyun Tasarımına Başlayış

  Süre
  20 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğrenciler dağıtılan PPF çizim rehberi eşliğinde oyunlarının tasarımına başlarlar. Verilen sürenin sonunda öğrencilerin çizimlerinin fotoğrafları çekilir. Öğrencilerden haftaya çizim kağıtlarını getirmeleri istenir.

  Etkinlik Adı
  Dersi Sonlandırma

  Süre
  4 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Gelecek haftanın ödevleri verilir. Öğrencilerden oyuna dönüştürecekleri konuyla ilgili öğretmenlerle görüşüp bilgi toplamaları ve öğretmenden nasıl bir oyun olabileceğine dair geri bildirim almaları, öğretmeni ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmeden notlarını haftaya sunması istenir.

  Ders Videosu