• 2. HAFTA PROGRAMI

 • Derse Giriş

  Konu: Dijital & Eğitsel Oyunlar

  Alt konu:

  • Ödev 1’in sunumu
  • Öğrenci grupları oluşturma
  • Dijital oyun nedir?
  •  Eğitsel oyun nedir?
  • Örnek eğitsel oyunlar
  • Aktivite: Eğitsel oyun oynama
  • Tasarım Odaklı Düşünme
  • Video İzletimi: Pixel Press Floors’ta oyun nasıl yapılır?
  • Aktivite: Pixel Press Floors’ta var olan bir oyunu oynama

   Ders Kazanımları:

  Öğrenciler dersin sonunda;

  • Dijital oyun ve eğitsel oyunun ne olduğunu söyleyebilecek,
  • Pixel Press Floors ile tasarlanmış bir oyunu oynayabilecek,
  • Tasarlayacakları eğitsel oyunun dersini ve konusunu analiz edebilecekler

   Materyaller:

  • iPad
  • Çalışma Kağıdı 1

  Önceki Bilgi:

  • Oyunun tanımı
  • Pixel Press Floors hakkında kısa bilgi

   Ödev 2: Öğrencilerin sunum yaptıkları konularla ilgili eğitsel oyun araştırıp gelmeleri (Bireysel)

 • Pixel Press Floors'u Tanıyalım

  2. Hafta Programı İndir
 • Etkinlik Adı
  Giriş

  Süre
  5 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğretmen sınıfa geldiğinde derse ilk defa gelen öğrenci varsa onunla tanışır. Ve dersin amacı hakkında küçük bir bilgilendirme yapar. Sonrasında öğretmen geçen hafta yapılan oyun nedir konusunu hatırlatır.

  Etkinlik Adı
  Ödev 1’in Sunumu

  Süre
  25 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Derse başlama; ilk hafta ödev olarak verilen, öğrencilerin oyuna dönüştürmek istedikleri, herhangi bir ders ile ilgili belirledikleri konu öğrenciler tarafından sunulur. Tüm öğrencilere söz hakkı verilir.

  Etkinlik Adı
  Grup Oluşturma

  Süre
  10 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Bütün öğrenciler oyunlaştırmak istedikleri konuları sunmayı tamamladıktan sonra grup oluşturma aşamasına geçilir. Öğretmen “Sınıftaki bütün fikirleri duydunuz. Kim kiminle grup olmak istediğine arkadaşlarının fikirlerini dikkate alarak karar vermeli.” diyerek öğrencileri grup oluşturmaya karar vermeleri için zaman verir. Sonunda karar verilen grupların isimleri tahtaya yazılır. Eğer gruba dahil olamayan öğrenciler varsa ders arasında ister bireysel ister grup olarak öğrencilerin çalışmaları sağlanır. Dersin sonunda sınıftaki herkes bir gruba dahil olur. Tek başına yapmak isteyen varsa onların da isimleri tahtaya yazılır.

  Etkinlik Adı
  Dijital Oyun Nedir?

  Süre
  2 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğretmen öğrencilere “dijital oyun nedir? Bir fikri olan var mı?” şeklinde sorular sorar. Söz almak isteyenlere kısaca söz hakkı verdikten sonra dijital oyunu tanımlar. “Belli bir kuralları ve amaçları olan, bir donanım aracılığıyla (cep telefonu, tablet, oyun konsolu vb.) oynanan oyunlardır.”

  Bu tanım üzerine öğrencilerden örnekler vermesini istenebilir.

  Etkinlik Adı
  Eğitsel Oyun Nedir?

  Süre
  4 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğretmen sınıfa “Eğitsel oyun nedir? Daha önce eğitsel oyun oynayan var mı?” şeklinde sorular sorar. Söz almak isteyen öğrencilere söz hakkı verir. Eğer doğru cevap gelirse onaylar. Yanlış cevapları da neden doğru olmadığını anlatır. “Eğitsel oyunlar özellikle eğitim amaçlı tasarlanmış oyunlardır. Bu tür oyunlarla öğretilmek istenen bilgi veya davranış oyunun içine katılarak öğrencinin öğrenmesi sağlanır. Bu oyunlarda bazen soru cevap şeklinde öğretilen bilgi bazen de oyunun içinde tur atlamak vb aktiviteleri gerçekleştirmek için bilinmesi gereken bilgiler olarak verilebilir.”

  Bu tanım doğrultusunda öğretmen eğitsel oyun örnekleri verir. Öğrencilere daha önce örnek vermelerini ister.

  Etkinlik Adı
  Eğitsel Oyun Oynama

  Süre
  10 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Öğrenciler (link) bu hafta için seçilen eğitsel oyunu oynarlar. Oyundan sonra bir süre fikir paylaşımı yaparlar.

  Etkinlik Adı
  Tasarım Odaklı Düşünme

  Süre
  7 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Tasarım odaklı düşünme bir problem çözme yöntemidir. 5 aşamadan oluşmaktadır:
  – Empati kur, tanımla, fikirleştir, prototip
  – Bu aşamlar hakkında konuşulur.

  Etkinlik Adı
  Pixel Press Floors Video İzletimi

  Süre
  3 dakika

  Derste Yapılacaklar
  PPF’de bir oyunun nasıl tasarlandığına ilişkin ön fikir olması açısından kısa bir video izletilir. (http://www.youtube.com/watch?v=kKKQMXB8K9c)

  Etkinlik Adı
  Pixel Press Floors Oyun Oynatma

  Süre
  12 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Daha sonra öğrencilerden iPadlerini çıkarmaları istenir. Geçen hafta iPadlerine indirmesi istenen Pixel Press Floors uygulamasının bütün ipadlerde indirildiğinden emin olduktan sonra öğrencilerden uygulamayı açmaları istenir. Uygulama açıldıktan sonra “Play” oyunu oynamaları istenir.

  Etkinlik Adı
  Dersi Sonlandırma

  Süre
  2 dakika

  Derste Yapılacaklar
  Gelecek hafta için öğrencilerden; tasarlayacakları oyun konusu ile ilgili var olan eğitsel oyun araştırıp, 3 tanesini Çalışma Kağıdı 2’ye doldurarak getirmeleri istenir.

  Ders Videosu